Přeskočit na obsah
Domů » Rozsah péče

Rozsah péče

Zahrnuje celé spektrum práce lékařů v oboru všeobecné medicíny. Mimo léčebnou a preventivní péči poskytujeme také posudkovou činnost a to zejména pracovně lékařské posudky pro zaměstnání, pro řízení automobilu a jiných dopravních prostředků, pro zbrojní průkazy, posudky o úrazech a jejich bodové hodnocení, pro preventivní prohlídky v rozsahu stanoveném Zdravotním řádem (viz Preventivní prohlídky). Vstupní, periodické nebo výstupní prohlídky do zaměstnání.

Zajišťujeme odběry krve a jiných biologických materiálů.

Máme k dispozici tyto přístroje: EKG, ambulantní monitorace TK (TK Holter), glukometr, pulzní oxymetr, analyzátor pro vyšetření CRP, INR, FOB testu, Streptestu, D-dimerů, troponinu, BNP a glykovaného hemoglobinu.